ஆதீனங்கள்

தவத்திரு குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளார், திருவண்ணாமலை ஆதீனம்.

திருக்கயிலாய பரம்பரை திருப்பெருந்திரு சாந்தலிங்க மருதாசல அடிகளார், பேரூர் ஆதீனம்.

தவத்திரு குமரகுருபர சுவாமிகள், சிரவை ஆதீனம்.

தவத்திரு ஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள், மயிலம் பொம்மபுர ஆதீனம்.

பேச்சாளர்கள்

முதுமுனைவர் மு.பெ. சத்தியவேல் முருகனார்

ஆறு . திருமுருகன்
இலங்கை
ஆன்மிகப்‌பேச்சாளர்

திரு. சுகி சிவம்
ஆன்மிகப்‌பேச்சாளர்

திருமதி. தேச மங்கையர்க்கரசி
ஆன்மிகப்‌பேச்சாளர்

முனைவர்‌ அ. சிவபெருமான்‌
மேனாள்‌ பேராசிரியர்‌ - தமிழ்த்துறை அண்ணாமலைப்‌ பல்கலைக்கழகம்‌

முனைவர்‌ போ. சத்தியமூர்த்தி தலைவர்‌, தமிழ்த்துறை,
மதுரை காமராசர்‌ பல்கலைக்கழகம்‌,

Scroll to Top